Nguyên nhân đau bụng kinh

Các mức độ đau bụng kinh: Mức độ nhẹ: trước hoặc trong kỳ nguyệt san có những biểu hiện rõ ràng như đau lưng, bụng nhưng những cơn đau này …

Nguyên nhân đau bụng kinh Đọc bài »