Tìm hiểu bệnh Viêm tụy cấp

Viêm tụy cấp (acute pancreatitis) là tình trạng viêm đột ngột của tuyến tụy. Biểu hiện có thể nhẹ nhàng nhưng cũng có thể nặng nề với đáp ứng viêm …

Tìm hiểu bệnh Viêm tụy cấp Đọc bài »