Tội ác của phòng thí nghiệm Porton Down (nước Anh) cách đây 30 năm

30 năm trước, Phòng thí nghiệm quân sự của Anh tại Porton Down đã từng có lịch sử đen tối với chương trình bí mật thử nghiệm vũ khí sinh …

Tội ác của phòng thí nghiệm Porton Down (nước Anh) cách đây 30 năm Đọc bài »