Bạch linh (phục linh)

1. Bạch linh có tên khoa học: Poria cocos Wolf. 2. Họ: Nấm lỗ (Polyporaceae) 3. Tên khác: phục linh 4. Mô tả: Thể quả nấm Phục linh khô: hình cầu, hình thoi, …

Bạch linh (phục linh) Đọc bài »