Quan hệ bên ngoài có thể mang thai không?

Nhiều người đã từng đặt câu hỏi liệu quan hệ bên ngoài có thể mang thai không? Không ít thiếu nữ bàng hoàng và không tin khi bác sĩ báo là đã …

Quan hệ bên ngoài có thể mang thai không? Đọc bài »