Tại sao có người có ráy tai khô? Có người ráy tai ướt?

Ráy tai do các tuyến nhờn có tính acide của các tuyến nhờn nằm dưới da ống tai tiết ra. Nhưng có người có ráy tai khô, có người có …

Tại sao có người có ráy tai khô? Có người ráy tai ướt? Đọc bài »