Run tay ở người già là dấu hiệu của bệnh gì?

Run tay là tình trạng xuất hiện những vận động ngoại ý, tự phát, gặp ở tay hay ở bất kỳ một bộ phận trên hệ thống cơ nào trên …

Run tay ở người già là dấu hiệu của bệnh gì? Đọc bài »