Cặp song sinh “triệu đôi có một”

Cặp song sinh gái nhà Bailey (nước Anh) được cho là cặp song sinh “triệu đôi có một” bởi một em bé bình thường, một em bé mắc hội chứng …

Cặp song sinh “triệu đôi có một” Đọc bài »