Sưng, nóng, đỏ, đau ngón chân cái dữ dội có phải bệnh gút?

Sưng, nóng, đỏ, đau ngón chân cái dữ dội, cũng có thể là đau ở mắt cá chân, ở đầu gối…, và thường đau vào buổi đêm, vào ngày trời …

Sưng, nóng, đỏ, đau ngón chân cái dữ dội có phải bệnh gút? Đọc bài »