Đau tê nhức các ngón tay; đau nhức hơn về đêm

Đau tê nhức như châm chích ở các ngón tay, đặc biệt các ngón cái, ngón hai, ba và phân nửa ngoài ngón áp út, không bị ở một ngón …

Đau tê nhức các ngón tay; đau nhức hơn về đêm Đọc bài »