Những người nổi tiếng, lỗi lạc từng bị bệnh gút (bệnh gout)

Tăng acid uric máu, bị bệnh gút và những người nổi tiếng, lỗi lạc có liên quan gì đến nhau không? Đã có những nghiên cứu từ giữa những năm …

Những người nổi tiếng, lỗi lạc từng bị bệnh gút (bệnh gout) Đọc bài »