SỰ THỤ TINH VÀ THỤ THAI

THỤ TINH VÀ THỤ THAI – Thụ tinh là quá trình kết hợp, hoà hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng để tạo thành hợp tử. Nói cách khác, …

SỰ THỤ TINH VÀ THỤ THAI Đọc bài »