Bác sĩ chuộng kê thuốc ngoại. Vì sao?

Đó là thực tế không chỉ diễn ra tại các phòng khám ngoài mà cả với hệ thống BV công lập, đặc biệt là BV tuyến trên. Bác sĩ giải …

Bác sĩ chuộng kê thuốc ngoại. Vì sao? Đọc bài »