Tổ chức y tế thế giới WHO công nhận nghiện sex là bệnh tâm thần?

Gần đây, nhiều trang báo đã đưa tin: Trong bảng phân loại bệnh ICD 11 mới nhất, Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã công nhận nghiện sex là …

Tổ chức y tế thế giới WHO công nhận nghiện sex là bệnh tâm thần? Đọc bài »