Bị tử cung nhi hóa có thể có con không?

Câu hỏi: Em bị tử cung nhi hóa đã lâu, năm nay em 30 rồi. Năm 18 tuổi em có kinh một lần nhưng rất ít, đi khám bác sĩ …

Bị tử cung nhi hóa có thể có con không? Đọc bài »