Không tự điều trị tại nhà khi có dấu hiệu bệnh

Hiện nay việc mua – bán thuốc ở Việt Nam khá tự do. Người bệnh có thể mua thoải mái các loại thuốc mà không cần đến toa thuốc bác …

Không tự điều trị tại nhà khi có dấu hiệu bệnh Đọc bài »