Corticoid là gì? Corticoid có lợi hay có hại?

Các thuốc corticoid ngày nay được cải tiến có nhiều dạng bào chế mới xuất hiện trên thị trường. Trong cộng đồng cũng như khu vực bệnh viện đã có …

Corticoid là gì? Corticoid có lợi hay có hại? Đọc bài »