Nhờ Y Dược 365 giới thiệu nơi tập vật lý trị liệu ở TP.HCM

Thân chào Y Dược 365. Tôi có người nhà mới bị đột quỵ cách đây gần hai tháng và hiện nay đã về nhà. Bác sĩ dặn về nhà cần tập …

Nhờ Y Dược 365 giới thiệu nơi tập vật lý trị liệu ở TP.HCM Đọc bài »