Chấm chung nước mắm có thể bị bệnh viêm loét dạ dày

Chấm chung nước mắm có thể bị bệnh viêm loét dạ dày, đó là điều chắc chắn. Vì vi khuẩn gây viêm loét dạ dày Helicobacter pylori (HP) ký sinh …

Chấm chung nước mắm có thể bị bệnh viêm loét dạ dày Đọc bài »