Bệnh viêm phế quản chữa khỏi hẳn được không bác sĩ?

Câu hỏi: Gần đây tôi thấy khó thở nhiều, đi khám kết quả là tôi bị viêm phế quản. Xin bác sĩ cho biết, bệnh viêm phế quản chữa khỏi hẳn …

Bệnh viêm phế quản chữa khỏi hẳn được không bác sĩ? Đọc bài »