Xuất hiện kinh nguyệt ở tuổi nào là bình thường?

Ở những năm 40 của thế kỷ trước, độ tuổi trung bình cho sự xuất hiện kinh nguyệt lần đầu là 18 tuổi. Hiện nay, do điều kiện cuộc sống …

Xuất hiện kinh nguyệt ở tuổi nào là bình thường? Đọc bài »