Hở van hai lá có nguy hiểm không? Có phải là bệnh lý không?

Có rất nhiều bạn đọc sau khi đi kiểm tra sức khỏe định kỳ đã gửi tới Y DƯỢC 365 câu hỏi: Hở van hai lá có nguy hiểm không? …

Hở van hai lá có nguy hiểm không? Có phải là bệnh lý không? Đọc bài »