Ngủ trễ sẽ làm giảm chất lượng tinh binh của đàn ông

Nghiên cứu chỉ ra đàn ông đi ngủ từ sau 22h và ngủ ít hơn 8 tiếng một ngày sẽ có lượng tinh trùng ít hơn so với người ngủ …

Ngủ trễ sẽ làm giảm chất lượng tinh binh của đàn ông Đọc bài »